AvP:War FRPG Wiki
Edit Page

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 306: Line 306:
   
 
<span style="mso-ansi-language:HU">Az ilyen predatorok klánon kívüliek, így tőrvényen kívüliek. Vannak kik nem tisztelik bizonyos törvényeket és vannak kik saját társaikra is vadásznak. Megint mások zsákmányukat és más dolgokat feketepiacon (emberi vagy más fajé is lehet) eladják, hogy mi miatt azt nem tudni. Illetve bizonyos dolgokban „illetlen” fegyvereket használnak. (pl. az engedetnél sokkal nagyobb váll-löveg) Továbbá teljesítménynövelő szert vagy mutációt előidéző szert is használhatnak, mi csalásnak minősül a vadászatban. Az ilyen vadászok a közutálat központját képezik.</span>
 
<span style="mso-ansi-language:HU">Az ilyen predatorok klánon kívüliek, így tőrvényen kívüliek. Vannak kik nem tisztelik bizonyos törvényeket és vannak kik saját társaikra is vadásznak. Megint mások zsákmányukat és más dolgokat feketepiacon (emberi vagy más fajé is lehet) eladják, hogy mi miatt azt nem tudni. Illetve bizonyos dolgokban „illetlen” fegyvereket használnak. (pl. az engedetnél sokkal nagyobb váll-löveg) Továbbá teljesítménynövelő szert vagy mutációt előidéző szert is használhatnak, mi csalásnak minősül a vadászatban. Az ilyen vadászok a közutálat központját képezik.</span>
  +
[[Category:Yautja Őshaza]]
  +
[[Category:Élőlények]]
  +
[[Category:Értelmes élőlények]]

Please note that all contributions to the AvP:War FRPG Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Cancel Editing help (opens in new window)