AvP:War FRPG Wiki
Advertisement


Miután a pilóták a kihalás borotvapengéjén táncoltak, a meg maradt pilóták szembekerültek a munkaerő hiányával. Életükhöz nélkülözhetetlen létesítmények felépítéséhez maguk kevesen voltak, így valahonnan munkaerőre volt szükség. Egyesek biomechanikus gépekkel oldották meg, ám ezek igényesek voltak, de kitartottak egy darabig. Majd a figyelmük egy kis kék bolygóra terelődött.

Mit sem sejtő predatorok már a kultúrájukba építették az idegeneket. A Földön pedig istent játszva beavatási templomokat emeltettek a fiatal emberiséggel. Viszont az idegeneket nem lehet kontrolálni. Valami oknál fogva kiszabadultak. Kínkeservesen kiirtották az idegeneket és szégyenükben otthagyták a Földet. Ez volt a megfelelő alkalom a pilótáknak.

Emberi faj nem túl intelligens, nem is erős, szaporodási rátája közepes. Kis változtatással viszont tökéletes munkaerőt alkothatnak belőle. Ezt etették. Lemásolták az emberi fajt és bizonyos paramétereket megváltoztattak. Így „születtek meg” a mérnökök.


Mérnök

Mérnök készítés

Új mérnök készül.

Intelligensebb egy embernél, ám egy pilótával így sem érhet fel. Értelmük korlátok közé van szorítva. Élettartamuk pár száz év. Lényegében egy mesterséges homogén társadalom, melynek a teremtői így lényegében szinte az istenei a pilóták. Rendeltetésük az ő szolgálatuk.

Míg a pilóták technológiájukkal összeolvadva álomban próbálják életüket meghosszabbítani, addig a mérnökök felelnek mindenért. Még a fegyverfejlesztésekért is.

Mérnökök korlátozott egyesüléssel bírnak. Amolyan biomechanikus munkaruhájukkal képesek teljesen egybeforrni. Viszont más technológiákkal már nem, így ezeket maguknak kell használhatóvá tenniük. Lemásolják a temetőikét, úgyhogy tudják használni.

Több bolygót is ők terraformáltak a pilóták igényei szerint. Ehhez evolúciós katalizátort használnak.


Biomechanikus ruha
Biomechanikus ruha

Testfelépítésük azonos az emberével, leszámítva azt, hogy jóval termetesebbek. Még egy predatornál is magasabbak. Szertartásokhoz szintetikus vászon ruházatot használnak. Szertartás pl. egy bolygóba rituálisan életet lehelni.

Viszont ami miatt létrehozták őket, az a munka. Ehhez biomechanikus „munkaruhát” használnak. Eme ruházat egybeforr a használójával, és a mérnök csak így képes egyesüléses technológiákat is használni, miket a teremtőik alapból tudnak. Munkaruha része egy sisak is, mely kísértetiesen hasonlóvá teszi őket a teremtőikkel.

Munkaruha sokféle környezeti hatástól megvédi őket, ám harc esetén nem nyújt elegendő védelmet.


Kultúra

Sexualitásért felelős ösztönök és gének totálisan hiányoznak belőlük. Egynemű homogén társadalmat alkotnak, melynek mozgatórugója a megfelelés a teremtőknek és ez által valamiféle üdvözülés vagy jutalom elérése.

Eléggé spártaiak. Mindennemű kulturális elem a feladatok köré és azok tökéletes elvégzéséhez kapcsolódik. Alapvető elemek a biomechanikusságot a teremtőiktől vették át.


Városhajó

Városhajó

Nem ismert hány darab létezik, nem ismert a rendeltetése, sem a fegyverzete, sem a pontos méretei. Valószínűleg egy mobil város teljes infrastruktúrával.


Leszállóhajó

Leszállóhajó

Városhajókhoz használt különböző méretű leszálló hajók tartoznak. Fegyverzetük nincs vagy csak minimálisa. Csupán csak a felszín és az anyahajó közti ingázáshoz használják, bár alkalmas űrutazáshoz is.
Evolúciós katalizátor (Kódja: A0-3959x.91 – 15)

Katalizátor hatása

Evolúciós katalizátor akár el is bonthatja az élő szervezetet, hogy újat hozzon létre, vagy átmutálja és felerősíti a szaporodási ösztönt.

Vagyis felgyorsítja az evolúciót. Ez a fekete anyag nem más, mint egy vírus. (Valóságban, az emberi DNS-ben is találhatóak olyan részek miket vírusok hoztak át más fajokból.)

Amennyiben nincs ellenséges faj, egy irányt vesz fel mindig a "tökéletes
Image15

Katalizátor fertőzött ember.

lény"felé. (Az alien még nem tökéletes lény, és nem is válhat azzá ama genetikai beavatkozás miatt, amit a pilóták csináltak az evolúciójuk blokkolása végett.)

Bolygó terraformálásban pedig nem más a szerepe, mint diverzitásrobbanást előidézni. Viszont eme diverzitásrobbanás addig tart, míg van katalizátor, amint elfogy vagy fogytán van, akkor lelassul, majd normál természetes ütemben folyik az evolúció tovább. Így a gerinctelen fajoknál maximum a kétéltűeknél leáll. Szóval, napok és évek alatt több százmillió éves evolúció történhet meg, feltéve, ha kezdetleges lényekkel, mikrobákkal érintkezik, vagy csak élethez szükséges dolgokkal, pl. aminosavak vagy DNS. Viszont ha olyan szervezet fertőződik meg, mi már több száz millió éves evolúción átesett, akkor katalizátor ugyan úgy hat. Ellenben sokkal fejlettebb és agresszívabb lényeket eredményez. Mivel a katalizátornak már elegendő DNS adata van, hogy ne keljen „kísérleteznie” így szinte egyenes vonalban haladhat a tökéletes lény felé. A lényeg a lényeg, a katalizátor felgyorsítja az evolúciót. És mint tudjuk, minden evolúció a tökéletes lény fele halad. T-rex maga nemében tökéletes ragadozó. Úgymint a gepárd. Ellenben a katalizátor átugorja ezeket és ellenálló fajokat képez (ha már fejlett fajokat fertőzött meg) melyek már ezeknél is halálosabbak.

A filmben látott óriás proto-arctámadó pl. látszik, hogy lélegzik. Míg a Linguafoeda Acheronsis (azaz az alien) arctámadója az űrben is életképes, vagyis ellenállóbb és fejlettebb. Mivel ha a Linguafoeda Acheronsis nyugalmi fázisban van, akkor nincs szüksége energia bevitelre, sőt környezetéből "töltődik". (proto-arctámadó is rövid idő alatt hatalmasra nőt)

Vagy ha már fejlett fajokkal érintkezik a katalizátor, akkor több út helyet csak néhány létezhet számára, miből az egyik biztosan az amin az alien is található. Viszont az alienek is még fejlődnének, ha nem lenne bennük egy bekódolt viselkedési forma. Szóval, ha az alien tovább fejlődik, abból miféle lény jönne világra? Például olyan amit ha meglövünk, akkor azon nyomban magába olvasztaná a puskagolyót? Érdekes felvetések. Az evolúciós katalizátor halott bolygókba életet lehel, míg élőkbe totális kataklizmát hozhat. Valószínűleg ezért hagytak fel a pilóták és a szolgáik eme kísérletekkel.


Kísérletek vége

Eltökélt szándékuk volt, hogy az emberiséget kiirtják. Oka nem más volt, minthogy alábecsülték őket. Ehhez nem az idegeneket akarták használni, hanem a katalizátort. Katalizátorral teli tartályokat szórtak volna szét a Földön. Nem gondoltak eme dolog következményeire, de még a berakodás befejezte előtt szembesültek a katalizátor veszélyeivel. Mérnökök egész biofegyver létesítménye kihalt, csak egy mérnök élte túl. Elszabaduló katalizátor megfertőzte a férgeket és a mérnököket, így útjára engedte a xenomorphok evolúcióját. Ám az egész incidens túl hamar lezajlott, és mivel senki nem látogatta meg a bolygót, ezért a létrejött lények lassan elpusztultak.

Ezek után a pilóták lemondtak az idegeneknél is veszélyesebb biofegyver használatáról.


Háború újraélesztése

Weyland Yutani társaság finanszírozott egy tudós csapatot, mely földi barlang rajzok alapján sikerrel behatárolta a bolygót. Mint az emberiség teremtőit mentek keresni, ám csalódniuk kellet. A Prometheus kutatóhajó teljes legénysége odaveszett. A Gyarmatügy pedig totális zárlat alá helyezte a bolygót. (Azt beszélik, hogy még ők is félnek le menni a felszínre.)


Katalizátor által létrejött lények

A katalizátor DNS hiányában vagy csekély DNS információ esetén „kísérletezik” vagyis diverzitásrobbanást idéz elő. Ekkor rengeteg fajt hoz létre, vagyis egy ökoszisztémát. Amennyiben jelentős mennyiségű DNS információval kerül kontaktusba, már nincs szükség kísérletezésre, révén a DNS információ alapján határozott evolúciós irányt vehet fel.


Az Lv-223 kódnevű bolygón jelentős lisztkukac populáció található. (Vagyis lisztbogár lárvája, tehet a bolygón a lisztbogár honos élőlény.) Feltehetően a fajt a mérnökök a Földről kísérletezés céljából hozták el.

Fekete katalizátorral érintkezve az élőlény drasztikus átalakuláson megy keresztül. Elveszti rovar jellegeit és egy savas vérű kobraszerű élőlénnyé alakul. Ezt a lényt Hammerpede-nek nevezik. Ez csak egy evolúciós állomás, mely célja gazdatest keresése.

Trilobite

Trilobita, igazából egy óriás proto-arctámadó, melynek még létszükséglete a levegő. Amikor a katalizátor emberbe jut, beindítja annak szaporodási ösztöneit, és ezzel egy sexuális zombit hozva létre. A megfertőzött nőben, pár óra alatt kifejlődik a méhében eme „trilobita” kezdetleges változata, mely a kijutásra nem a szülőcsatornát akarja használni, hanem egyszerűen csak ki akar törni. Ezután vad növekedésbe kezd, környezetéből vonja ki ehhez a tápanyagokat, vagy ha lehetséges, akkor szerves anyagot fogyaszt. A kifejlődött „lény” ezután csak gazdatestet keres megtermékenyítésre. Viszont ekkor már nemtől függetlenül jó bármilyen gazdatest. A vére úgyszintén savas.


Proto-Xenomorph
Proto-xenomorph

A trilobita által megtermékenyített lényből fejlődik ki. Fele olyan veszélyes, mint egy Linguafoeda Acheronsis, bár eme „fele olyan veszélyes” is a sikoltozós őrült menekülést jelenti. Mentális képességei gyatrák, közvetlen hang és feromonnal tudnak csak kommunikálni. Szükségük van még levegőre, ám a pár százalékos oxigén szinten is vígan eléldegélnek. Nincs farkuk, így az egyensúlyozás némi nehézséggel jár számukra. Vérük savas, bár nem annyira, mint a xenomorphoknak.

Az érdekesség eme lényben, hogy az idegenek egy furcsa oldalát mutatja meg. Vagyis a katalizátor a tökéletes lényre törekszik. Ehhez többféle evolúciós út is létezhet. Ebből az egyik az „alien” lenne? Vagy legalább is ama evolúciós ág amin az alien is található. Bele gondolni is borzalmas, hogy mi történne, ha tovább fejlődnének. Továbbá az első alien elkészítése ismeretlen, de több mint valószínű, hogy nem földi lény szolgált alapul. Tehát
Proto-xenomorph2
minden bolygó különálló evolúciója akár egy ugyanazon lényben is végződhet? Ez új távlatokat nyithat a vallásban és a tudományban egyaránt.
Egyéb katalizátor lények


Csatolmányok:

http://cherdak.deviantart.com/art/Space-Jockey-310670465?q=boost%3Apopular+prometheus&qo=276

Advertisement