AvP:War FRPG Wiki
Advertisement
Vasquez

Az Aliens film talán egyik legismertebb szereplőjét, a Latin Amerikai Jenette Vasquez közlegényt (vagy inkább közleányt, a neme alapján) egy zsidó színésznő játszotta, Jenette Goldstein. Hiszitek vagy sem, ennek több értelme van, mint gondolnátok.
A 15 millió fős zsidóság 80%-a askenázi (kazar származású) zsidó. A maradék 20%-ba tartozik minden más csoport. Ezek közül a legnagyobb csoport a Szefárdi zsidóság, melyek történelmileg Dél-Európában éltek, Görögországtól egészen Portugáliáig. Ellentétben a kazar származású askenáziakkal, a szefárdiak tényleges, autentikus zsidók. Magától értetődő tehát, hogy zsidók már az ókortól kezdve, pontosabban a római idők óta éltek Spanyolországban.
A spanyolországi zsidók mindig is egy elég észrevehető kisebbség volt. Amíg Budapest lakosságának 20%-a zsidó volt 1905-ben, addig egész (akkori) Magyarországnak csupán 5%-a volt zsidó hitű (ma Magyarország lakosságának csak 0.1%-át alkotják a zsidók). A középkor elején Spanyolország lakosságának talán 10%-nál nagyobb részét is zsidók alkották. Tehát egy elég népes kisebbségről van szó. Ma mégse él túl sok zsidó Spanyolországban. Vajon miért?
A 8. században a mórok (muszlim vallásúak) lerohanták Spanyolország nagy részét. Ezt a spanyolországi zsidók jó része megváltásként élte meg, hiszen a muszlim uralkodók toleránsak voltak, ellentétben a katolikus vizigót királyokkal, akik folyton áttérés parancsával nyomták el a zsidóságot. A muszlim hódítás után Spanyolország keresztény őslakossága azonnal belekezdett az ország visszahódításába, a Reconquista-ba (rekonkisztába). A keresztény spanyolok csak lassan, fokozatosan tudták visszahódítani a területeiket a móroktól - a folyamat 732-ben kezdődött, és 1492-ben fejeződött be. A területek visszafoglalása után a muszlim és zsidó lakosság választás elé került: vagy áttérnek a katolikus hitre (különben a spanyol keresztes lovagok kardnyélre hányják őket), vagy délre menekülnek. A zsidók és a muszlim rendszerint az utóbbit választották, egészen addig, míg Granada nem maradt az utolsó muszlimok által uralt tartomány, mely még mindig nem volt a katolikus Spanyol királyok kezén. 1492-ben Granada is visszakerült Spanyolországhoz (mellesleg, ugyanebben az évben fedezte fel Kolumbusz Kristóf Amerikát - micsoda véletlen).
14 évvel Granada visszafoglalása és Amerika felfedezése előtt, 1478-ban megalakult a Spanyol Inkvizíció, azzal a céllal, hogy leellenőrizze, hogy a Római Katolikus Egyház szolgálatait igénybevevők betartják-e a szabályokat. Ebbe az is beletartozott, hogy a converso-k (konvszerzók - katolikus vallásra tért zsidók és muszlimok) hithű keresztényekké váltak-e. Ugyanis a converso-knak volt két alcsoportja: a morisco-k (moriszkók), azok a mórok, akik nyilvánosan ugyan a katolikus hitre tértek, de titokban folytatták az iszlám gyakorlását, valamint a marrano-k (marránók), azok a zsidók, akik ugyan nyilvánosan katolikusok lettek, de titokban folytatták a zsidó vallás és zsidó rituálék gyakorlatát.
A moriszkók és marránók előkeresése, és megbüntetése volt az inkvizíció egyik legfőbb célja. Ez vagy máglyán való megégetés volt, vagy Amerikába való deportálás. Azok, akik az utóbbit kapták büntetésül, élhettek szabadon az Új Világban. Leszármazottaik már rég elfelejtették mór vagy zsidó gyökereiket, általában hithű katolikusok (vagy ateisták, a mai tendenciákat nézve), és mexikóinak, kubainak, argentinoknak, stb.-nek vallják magukat.
Erre a tényre alapozva, felvethetjük könnyedén, hogy Jenette Vasquez felmenői is könnyedén lehettek marránók, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nem logikátlan, hogy zsidó színésznő játssza az adott latin amerikai karaktert.„A Sors” cikke

Advertisement